Cabalus modestus

מסילת צ'את'ם היא זן נכחד של ציפורים ממשפחת הראלידים. זה היה אנדמי לניו זילנד.ה- Cabalus modestus מסווג ככחד (EX), אין ספק סביר שהאדם האחרון מת.

סיכום Cabalus modestus היה אנדמי באיי צ'את'אם, מנגר ופיט, ניו זילנד 1. זה התגלה לראשונה במנגרה בשנת 1871, ו 26 דגימות שנאספו שם ידועות מאוספי המוזיאונים. הוא נכחד באי בין השנים 1896 - 1900. המין ידוע גם מעצמות המאה ה -19 מאיי צ'ת'אם ופיט. אקולוגיה: סביר להניח שהיא התרחשה בשטחי קרצוף ושיניים דשא. יותר